Üçüncü Kademe Antrenör Eğitimi kayıtları başladı

Antrenör Kursu Duyurular Manşet Haberler

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun (TMPF) düzenleyeceği ‘Üçüncü Kademe Temel Antrenör Yetiştirme ve Uygulama Eğitim Kursu’ kayıtları başladı.

TMPF Eğitim Kurulu’nun koordine ettiği Antrenör Yetiştirme ve Uygulama Eğitim Kursu’na kayıtlar 21 Kasım – 2 Aralık 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılabilecek. Kurs, ön kayıtların bitiminin ardından 5-12 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) gerçekleştirilecek.

‘Üçüncü Kademe Temel Antrenör Yetiştirme ve Uygulama Eğitim Kursu’ başvuru ücreti 800 TL olacak.

Her bir kurs kontenjanı maksimum 60 kişi ile sınırlı olacak. Kursa yeterli başvuru sayısına ulaşılamaması halinde birinci kademe için planlanan kurs ileri bir tarihe ertelenecek.

Not: Başvuru yaparken e-devlet sistemine giriş yaptıktan arama kutusuna “Spor Bilgi Sistemi” yazarak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: Ödemeler sadece TEB bankası üzerinden Online işlemler veya ATM’ler tarafından “Fatura Ödemeleri > Kurum Ödemeleri > GSB Federasyon Ödemeleri” şeklinde yapılmaktadır. (EFT veya Havale ile hesap numaralarımıza gelen ücretlerin başvuruları sistem üzerinden kabul edilmeyecektir.)

Başvuru Koşulları:

  • En az lise ve dengi okuldan mezun olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • İkinci Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi’ne sahip, en az bir yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek
  • Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlamak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül olmamak
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
  • Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri ve Federasyon Disiplin Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,
  • Başvurular TMPF’nin Antrenör Eğitimi Talimatı’na uygun olarak değerlendirilecektir.
İçeriği paylaşmak için aşağıda bulunan butonları kullanınız.