Stratejik Plan

Stratejik Plan

Federasyonumuzun öncelikli olarak belirlediği stratejik planların temeli, modern pentatlon sporunun yatay ve dikey gelişimini sağlama üzerine kurulu.

Yatay Gelişim

  • Modern pentatlon sporunun ilk, orta ve lise çağındaki gençlere tanıtımı
  •  Sporun her kesime erişilebilir hale getirilmesi
  •  Modern pentatlon sporuna ilgi duyanlara eğitim verilmesi
  •  Spor seyircisinin çoğaltılması

Dikey Gelişim

  • Yüksek performans gösteren profesyonel sporcuların önündeki engellerin giderilmesi
  •  Malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi
  •  Teknik altyapı koşullarının iyileştirilmesi
  •  Sportif performanslarının geliştirilmesi
  •  Uluslararası arenada sporumuzun sıçrama yapmasını sağlayacak çalışmalara odaklanılması