Close

1. Kademe Antrenörlük Kursu 26 Ağustos 06 Eylül 2019

MODERN PENTATLON 1. KADEME ANTRENÖR KURSU  DUYURUSU

         Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Antrenör Kursu 26 AĞUSTOS-06 EYLÜL 2019 tarihleri arasında ANKARA’da yapılacaktır.         
Kurs Programı ve kursun yapılacağı yer hakkında bilgiler daha sonra duyurulacak olup, söz konusu kursa katılmak isteyen adayların E-Devlet sistemi üzerinden “Dinamik Spor Bilgi Sistemi”ne giriş yaparak başvuru yapmaları gerekmektedir.          
Başvurular E-Devlet sisteminde 15 Ağustos 2019 tarihinde açılacak ve 22 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir. Bu süre içinde başvuruların yapılarak, kurs ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.    
E-Devlet sistemi başvurusu 22 Ağustos 2019 tarihinde otomatik olarak kapanacağından, bu tarihten sonra başvuru kabul edilebilmesi mümkün değildir.        
Kursa başvuran katılımcıların, başvuru sonrasında verilen “referans numarası” ile Federasyonun Garanti Bankasında bulunan hesabına 600.-TL yatırmaları gerekmekte olup (Para yatırma işlemi sırasında Federasyonun İban numarası verilmeyecektir), kursiyerler ekte bulunan “başvuru formunu” da doldurularak kurs günü kurs sorumlusuna diğer belgelerle birlikte teslim edeceklerdir.        
Başvuru yaparken sistem otomatik olarak “Diploma, Sicil Kaydı, İlden Ceza Olmadığına Dair Yazı ve Sağlık Raporunu” isteyeceğinden, başvuru yapılırken bu belgelerin hazır bulunması gerekmektedir.

MODERN PENTATLON 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR  

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak 
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak, d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak
e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla, bir defa da 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

a) Başvuru Formu
b) 3 adet vesikalık fotoğraf 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti ( Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgili birimler- Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, mezun olduğu okuldan isim, kaşe ve mühür tasdikli veya noterce tasdik edilecektir.)
d) Adli sicil kaydı sorgulaması (resmi kuruma verilmek üzere alınacaktır)
e) Sağlık raporu (“antrenörlük yapmasında veya spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin bulunması zorunludur)
f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi
h) Dekont

Gönderiler beğenebilir ve paylaşabilirsin:

Related Posts

X